สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กลุ่มบ้านไม้กลางน้ำ

กลุ่มบ้านไม้กลางน้ำ

บ้านไม้กลางน้ำ เป็นบ้านไม้หลังเดี่ยว ตั้งอยู่กลางสระน้ำจัดและออกแบบให้เหมือนเป็นบ้านที่ปลูกในป่าชายเลน มีสะพานไม้ทอดยาว ระเบียงบ้านลมพัดเย็นสบาย

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกทุกอย่างครบครัน

view